SIA “MARIVO” piedāvā lietošanai gatavu profesionālu roku un virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz spirta bāzes.

Produkcija atbilst norādītajiem, nepieciešamajiem dezinfekcijas līdzekļiem:

  • Dezinfekcijas līdzeklis virsmām;
  • Dezinfekcijas līdzeklis rokām.

Produkcijas tehniskais raksturojums: etanols (CAS Nr. 64-17-5, EK Nr. 200-578-6), koncentrācija 71 % un ūdeņraža peroksīds (CAS Nr. 7722-84-1, EK Nr. 231-765-0), koncentrācija 5 %,     sastāvā arī glicerīns un destilēts ūdens.

Produkcijas apraksts:Lietošanai gatavs profesionāls roku un virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz spirta (lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts) bāzes. Piemērots gan roku dezinfekcijai, gan ražošanas, tirdzniecības, pārtikas un veselības aprūpes uzņēmumos, kā arī biroja un mājas lietošanai.

Baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda un ierobežota pretvīrusu iedarbība. Līdzeklis ir efektīvs pret apvalkoto (lipofīlo) vīrusu grupas klasi, kurā ietilpst koronavīrusi, tostarp vīruss SARS-CoV-2.

Uzglabāšanas nosacījumi: Uzglabāt sausā, vēsā vietā, drošā attālumā no noslēgtiem, karstiem objektiem. Izvairīties no statiskās elektrības. Aizliegts blakus smēķēt. Noliktavām jāatbilst spēkā esošajiem drošības un ugunsdrošības noteikumiem

Sertifikācijas informācija: Inventarizācijas Nr.: LV02042020/2849

Piedāvājumu iesniedzēja statuss: ražotāja SIA “Lakijs” (41503034620) ekskluzīvie preču izplatītāji.

Piedāvājuma iesniedzēja rekvizīti un kontaktinformācija:

SIA „MARIVO”Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073, LatvijaTālr. 67114888

E-pasts: marivo@marivo.lv

Reģ. Nr. 40203012377

Piedāvājumā norādīto dezinfekcijas līdzekļu izcelsmes valsts un atrašanās vieta: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073, Latvija.

Izcelsmes valsts: Latvija

Dezinfekcijas līdzeklis izgatavots pēc Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) receptes. Biocīds ir LVĢMC apstiprināts un ieguvis inventarizācijas nr. (Skat. 3.punktu)